Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych

Usługi na terenie Szczecina i powiatu polickiego

O firmie

Firma Marc-el funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od 2009 roku. Długoletnie doświadczenie w branży oraz solidna wiedza i umiejętności umożliwiają nam świadczyć kompleksowe i profesjonalne usługi elektryczne na najwyższym poziomie. Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia i certyfikaty w zakresie instalatorstwa i pomiarów elektrycznych. Świadcząc usługi w zakresie pomiarów elektrycznych bazujemy na specjalistycznych przyrządach kontrolno-pomiarowych.

Pomiary elektryczne

Zakres usług
 • Okresowe i odbiorcze pomiary instalacji elektrycznych
  • Badanie rezystancji izolacji kabli i przewodów
  • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • Okresowe i odbiorcze pomiary instalacji uziemiających
  • Rezystancji uziomów instalacji odgromowej
  • Rezystancji uziemień ochronnych
 • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia
 • Badanie elektronarzędzi
Klient otrzymuje pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z przeprowadzonymi badaniami. Dokumentację przygotowujemy zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego oraz normami.

Prawo budowlane, ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku, Art. 62. 1 mówi, że obiekty budowlane powinny być poddawane w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Zakres usług

Kierownictwo i nadzór robót budowlanych

Kierownictwo i nadzór robót budowlanych
Budujesz dom i potrzebujesz kierownika robót bądź inspektora nadzoru branży elektrycznej?

Zgłoś się do nas - posiadamy kadrę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne.

Usługi informatyczne

Obszar informatyki
 • Diagnozy i usuwanie awarii sieci komputerowych
 • Modernizacja oraz dodawanie nowych funkcjonalności i usług sieciowych
 • Rozbudowa istniejącej infrastruktury
 • Aktualizacja oprogramowania i firmware’u na urządzeniach sieciowych
 • Zabezpieczenia antywirusowe
 • Wsparcie serwisowe

Kontakt

Zapraszamy do współpracy wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, placówki oświatowe, firmy i osoby prywatne.
NIP: 851-272-04-11, REGON: 320625123
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Powered by: cdx.pl